Historia

Området kring Mönarps Mossar har sedan urminnes tider varit bebott av människor.
De första stenåldersmänniskorna som slog sig ned vid den grunda sjö som mossmarkerna bestod av, levde av jakt och fiske. Vi kallar dem Träskfolket. Stenarna i en ring i parken är ett minnesmärke över dessa tidiga förfäder och deras liv vid sjön och utgör en länk till gårdens förflutna. Den kände skalden Olof Lagerkrantz, bosatt vid mossen i sin ungdom diktar så här..


Träskfolket

Träskfolket stiger i de ljumma nätterna ur gravarna som strötts med näckrosmjöl.
Kring mörka halsar glimmar amuletterna som matta stjärnor över mossens göl.


De var de första - fiskarna och jägarna. I dunklet rör sig deras ljusterbloss.
De stakar hemåt genom vattenvägarna som torkat ut och grott igen för oss.


I vattensjuka tallar kuttrar duvorna och spänner ut sitt sidenmjuka bröst
En ensam kämpe sjunker genom tuvorna och ingen lyssnar till hans kvävda röst.


De samlas på de febersjuka stränderna när blodig gryning tänder sina bloss.
Som fåglar ropar de och sträcker händerna mot samma sol som lyser över oss.


Vi hör dem mumla i de ljumma nätterna och skräckens ande smyger i vårt led fast korna betar på de vida slätterna där träskets folk jagade och stred.

Elinkullen


På Mönarp finns en mystisk plats som vi kallar Elinkullen.Där växer denna sällsynta växt , kallad Tistelsnyltrot.

Vacker är den eller hur .......

Elin

Elinkullen är den högst belägna platsen i området och
där står ca 20 st ädelgranar med en ålder av kanske
150 år. Granarna är planterade i en cirkel och många är vi som undrar vad som gömmer sig i kullen.

Elin är ju Skövdes skyddshelgon men en del forskare tvivlar på att det var i Götene hon dog utan istället skulle Göteve, vår grannby, vara rätta stället.

Här fanns förr en socken som hette Elin och det finns även en kyrka tillägnad Elin.

Fornminnen

På Mönarp finns en del forntida lämningar såsom 3 gånggrifter, en stor gravhög och medeltida husgrunder. En dag hoppas vi kunna anlägga en trevlig gångväg för att beskåda dessa och göra historien tillgänglig för våra besökare.
Vi har börjat med att bygga en bro ut mot området.


  
 

Gårdens historia

Mönarps Gård är känd sedan 1500-talet, då under namnet Mönetorp, som lär betyda nybygget på åsen.

Historisk ägarlängd Mönarp Storegården 1 mtl

Frälsegård 1572
Kronogård till 1641
Frälsegård 1641 - 1799
Frälse-skattegård från 1799

Ägare:

Kronan omkr. 1645
Jacob de la Gardie 1641 - ca 1675
Gustaf Lagerhuvud, eva Levenhaupt, Jacob Cronhielm omkr. 1705 - 1720
Lagman Knorring omkr. 1730 - 1740
Riksrådet Soop omkr. 1777
Christian G. Hedencrantz till 1781
Magnus Dahlstrand och Brita Catarina Östberg 1781 - 1797
Jacob Lengbom 1797 - 1799
Skatteköp 1799 i 2 delar

August Bellinder 1882 - 1918
MAGNUSSONS LANTBRUK

Mönarps Gård
521 92 Falköping

Telefon: 072 - 214 41 55